Dodržování provozního řádu

Vážení návštěvníci střelnice, členové klubu, správci,

 

Aktuálně se začínají objevovat případy střelby na jiné terče a dopadové plochy, než které jsou povoleny provozním řádem střelnice. Využívání jiných dopadových ploch pro střelbu je v rozporu s provozním řádem a je ZAKÁZÁNO.

Apelujeme na všechny správce, případně pověřené řídící střelby, aby důkladně dozorovali, jakým způsobem střelba probíhá, aby k tomuto nedocházelo.

 

Děkujeme za dodržování pravidel střelnice.

Kontakty

Český střelecký svaz, z.s.
Sportovně střelecký klub Jílové,
reg. č. 0256
Jiráskova 133, 511 01 Turnov